Webboard
Gust book
About

 

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2,000 วัตต์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและจ่ายไฟให้กับห้องดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

 

 

มีหน่วยงานหลายแห่งที่เห็นคุณค่าและประโยชน์ของระบบประหยัดพลังงานรวมถึงการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งมีการเรียนการสอนที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเปิดสอนหลายสาขาวิชา ทั้งบริหาร และจัดการ รวมถึงเทคโนโลยี ทั้งนี้นักศึกษาที่จบออกไปสามารถที่จะนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป ทางเอ็นจินีโอได้รับการติดต่อจาก ภาควิชาฟิสิกส์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าต้องการระบบผลิตไฟฟ้าชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ และสามารถนำเข้าจ่ายระบบให้กับห้องดูดาว และใช้เป็นสื่อการสอนให้กับนักศึกษา ในโครงการวิทยาศาตร์ประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริง ได้สัมพัสกับการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการผลิตไฟฟ้า จากความต้องการทางทีมงานวิศกรของเอ็นจินีโอจึงออกแบบระบบเป็น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,000 วัตต์ หรือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 10,000 วัตต์ต่อวันโดยประมาณ โดยมีแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเก็บกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ และนำไปใช้หากมีความต้องการใช้ไฟฟ้า ระบบได้ถูกออกแบบเป็น 4 ส่วนเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยตัวควบคุมการชาร์ทสามารถบอก กระแสที่ใช้ในการชาร์ทได้ และสามารถบอกแรงดันของแบตเตอรี่ในขณะนั้น นอกจากนี้ทางเรายังออกแบบเป็นระบบตัดต่ออัตโนมัตโดยใช้ระบบ Auto transfer ข้อดีคือหากไฟจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ระบบไฟฟ้าปรกติจะสามารถไหลเข้าไปแทนที่โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในการสับสวิทย์ไฟ

การติดตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนคือ พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งเป็นอาคารสูง มีความเร็วลมมากกว่า 6 m/s ซึ่งถือว่าไม่น้อยดังนั้น ชุดยึดแผงต้องออกแบบให้ไม่ต้านลม และไม่สูงจากพืนดินมาก เนื่องจากเหตุผลของความปลอดภัย ทางเราเห็นว่าการติดตั้งครั้งนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อบุคคลอื่น จึงได้นำรูปภาพพร้อมคำอธิบายบางขั้นตอนมาแสดงสำหรับผู้ที่สนใจในระบบพลังงานทดแทนได้ศึกษากัน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ที่ให้โอกาสเอ็นจินีโอ และยอมให้ทางเรานำข้อมูลบางส่วนมาแสดงเพื่อเป็นประโยชน์สืบต่อไป

 


แผนผังของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

แทนรองรับไม่สูงจากพื้น เพื่อความปลอดภัยจากลม

 

การยึดแผงด้านล่างของแผงโซล่าเซลล์

 

เนื่องจากบนดาษฟ้ามีลมที่แรงจำเป็นต้องตั้งแผงโซล่าเซลล์ไม่สูงดังนั้นการทำงานอาจจะลำบาก

 

แผงโซล่าเซลล์จำนวน 16 แผงขนาด 130 วัตต์ชนิด poly crystalline อายุการใช้งานนาน 25 ปี

ภายในตู้ควบคุมการชาร์ทประจุใช้เครื่องชาร์ทขนาด 24 โวลล์ 30 แอมป์จำนวน 4 ชุด

 

ภายในชุดกล่องเชื่อมต่อ DC ที่เรียกว่า Dc bas bar ใช้สำหรับเป็นตัวกลางสำหรับการชาร์ทประจุและการนำกำลังไฟฟ้าไปใช้งาน

ช่างของเอ็นจินีโอกำลังเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบไฟฟ้าปรกติ

ชุดควบคุมการจ่ายไฟอัตโนมัติ (Auto transfer swich)

ทำการทดสอบระบบการทำงาน และการจ่ายไฟเข้าระบบ

ระบบหลังติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้ดี ทางเราหวังว่าระบบนี้จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาของแม่พิมพ์ของชาติต่อไป

 

-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

เอ็นจินีโอ Green energy with green solution

เอ็นจินีโอ

โชว์รูม : 76/2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 053-222760, 086-6736880 Fax. 053-222570