Q/A

 

ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์
(Windmill & solar hybrid system)

 

ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้รับความสนใจจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางเอ็นจินีโอได้นำเสนอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดโดยใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า หรือการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมผลิตไฟฟ้า จากรูปแบบผลิตไฟฟ้าของทั้งสองชนิดสามารถนำมาใช้ผลิตร่วมกันได้ โดยเรียกระบบนี้ว่าระบบผสม (Hy brid System) ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ได้จากลมและแสงแดดเข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้สามารถนำพลังงานธรรมชาติที่สะอาดใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีหลักการทำงานเบื้องต้นคือ ในตอนกลางวันสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากแสงแดดโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ (Solar photovoltaic) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่  ในขณะเดียวกันหากบริเวณดังกล่าวมีลมพัด กังหันลมผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าเข้าไปเก็บสะสมไว้ในแบตเตอรี่ชุดเดียวกัน ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอาจจะสามารถผลิตได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นการช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์  จากไฟฟ้าที่ถูกบรรจุในแบตเตอรี่จะถูกแปลงไฟด้วยเครื่องแปลงเพื่อให้สามารถใช้กับไฟฟ้าปรกติได้ จากข้อดีของการผลิตไฟฟ้าทั้งสองเราจึงอยากยกตัวอย่างของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) ซึ่งเป็นสถาบันศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านพลังงานทางเลือกทุกประเภท เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงานอย่างแท้จริง ได้กรุณาให้ทางเอ็นจินีโอติดตั้งระบบผสมระหว่างกังหันลมผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนหน้าสถาบันในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะใช้เป็นที่เผยแพร่สำหรับผู้ที่สนใจพลังงานทางเลือกที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางเราคิดว่าโครงการดังกล่าวจึงขออนุญาตินำมาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจทางด้านพลังงานได้ศึกษาและพัฒนาต่อไป

 

สถาบันวิจัยพลังงานฯ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเทคโนยีพลังงานพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชนผู้ที่สนใจด้านพลังงาน

 

ดั

ด้านหน้าสถาบันวิจัยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าผสมระหว่างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์ 500 วัตต์ และ 1000 วัตต์ ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 480 วัตต์ต่อชั่วโมง

 

แผงโซล่าเซลล์ขนาด 80 วัตต์จำนวน 6 แผงตั้งอยู่บนโครงเหล็กรองรับทาสีขาวสวยงาม ด้านล่างเป็นตู้ควบคุมและภายในบรรจุด้วยแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟไว้ใช้ในเวลากลางคืน

 

ภายในตู้ควบคุมและบรรจุแบตเตอรี่ ทางเอ็นจินีโอเน้นเรื่องความเรียบร้อย และเป็นระเบียบให้สมกับคำว่า " มืออาชีพ "

 

ระบบควบคุมภายในถูกติดตั้งด้วยอุปกรณ์ป้องกันทั้งสำหรับกังหันลมและระผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยระบบผลิตไฟฟ้าเป็นแบบ 24 โวลล์ ระบบการชาร์ทไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สามารถแสดงผลเป็นระบบ Digital นอกจากนี้ยังติดมิเตอร์สำหรับวัดพลังงานที่ระบบไฟฟ้าผลิตได้

 

ด้านหลังของตู้ควบคุมและการเดินสายของโซล่าเซลล์มีความเรียบร้อย สวยงามเข้ากับสถานที่

โคมไฟสนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันพลังงานวิจัย จำนวน 10 หลอดแต่ละหลอดต้องการพลังงาน 18 วัตต์ ทำงานตลอดทั้งคืน

 

       
       
       
มุมมองจากด้านบนอาคาร ระบบดังกล่าวมีความกลมกลืนกับสถานที่เป็นอย่างดี ด้วยความสูงของเสา 9 เมตรจากพื้นดิน
       
       

 

 

       
       

ไดอะแกรมการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าร่วมระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์กับกังหันลม

       
       

 

อีกมุมหนึ่งของระบบนี้ ด้วยความสวยงามที่ลงตัว

       
                 
       

ทางเอ็นจินีโอ ต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้โอกาสเราติดตั้งระบบดังกล่าว หากท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่สถาบันฯ ตำบลแม่เหียะ (ทางไปพืชสวนโลก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หากท่านที่ต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้โดยตรงที่สถาบันฯ

เอ็นจินีโอจะนำเรื่องพลังงานพร้อมการประยุกต์ใช้มานำเสนอเป็นระยะ โปรดติดตาม

 

       
                 
                 

 

 

เอ็นจินีโอ Green energy with green solution

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

76/2 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 76/2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com


คลิ๊ก

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

 
การชำระเงินผ่านธนาคาร
 
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา
กรุงเทพ 390-4-40648-9 เอ็นจินีโอ ออมทรัพย์ ประตูช้างเผือก