Q/A
English

 

ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม
(Windmill & solar hybrid system for water pump )

 

 

จากผลงานที่ผ่านมาเอ็นจินีโอได้นำเสนอการประยุกต์ใช้พลังงานแสงแดดและพลังงานลม โดยใช้พลังงานดังกล่าวผลิตไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในการส่องสว่าง หรือใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย นอกจากระบบผลิตไฟฟ้าแล้วมีหลายท่านได้สอบถามว่า พลังงานทดแทนดังกล่าวสามารถใช้กับระบบสูบน้ำได้หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่นอกจากไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วยังขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงค์ชีวิต ดังนั้นทางเราจึงได้นำตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบพลังงานทดแทนที่ได้จากพลังงานลมและพลังงานจากแสงอาทิตย์ใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรมานำเสนอต่อผู้ที่สนใจ

โดยปรกติระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานทดแทนไม่ว่าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือได้จากพลังงานลม ล้วนแต่ ยากต่อการไปใช้กับปั้มที่มีต้นกำลังจากมอเตอร์ เนื่องจากในท้องตลาดปั้มน้ำที่ใช้ที่เป็นมอเตอร์กระแสสลับ แต่ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากผลังงานทดแทนส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และต้องผ่านกระบวนการแปลงเป็นไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระ แสสลับ(AC)โดยใช้เครื่องแปลง (Invertor) และอีกปัญหาหนึ่งคือ การเริ่มสตาร์ทของมอเตอร์ ต้องการไฟฟ้าในการเริ่มสตาร์ทเพิ่มขึ้นจากการใช้ปรกติถึง 3 เท่าเช่นมอเตอร์ขนาด 220 โวลล์ ขนาด 500 วัตต์ ต้องการกระแสไฟฟ้าปรกติคือ 2,5 แอมป์ แต่ในขณะเริ่มสตาร์ทต้องใช้ถึง 7.5 - 8 แอมป์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ ทางแก้หนึ่งของระบบปั้มน้ำที่ง่ายที่สุดและราคาไม่แพง คือเปลี่ยนตัวมอเตอร์จากระบบกระแสสลับเป็นมอเตอร์ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือไม่ต้องการเครื่องแปลงไฟฟ้า ( Invertor) แต่ต้องมีระบบแบตเตอรี่สำรองไฟ และควรออกแบบระบบป้องกันตัดระบบเมื่อแบตเตอรี่อ่อน เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ระบบดังกล่าวทางเอ็นจินีโอได้แนะนำให้กับลูกค้าและมีรายงานว่าใช้ได้ดีราคาประหยัด

แต่สำหรับบทความนี้เราขอนำเสนอเทคโนโลยีการใช้ระบบปั้มน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานผสมร่วมระหว่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ในการสำรองไฟ ความต้องการคือสามารถปั้มน้ำได้เมื่อมีแสงอาทิตย์ หรือสามารถปั้มน้ำได้หากมีลมพัดในตอนกลางคืน ซึ่งระบบนี้สามารถสูบน้ำได้ ถึงวันละ 100 ลูกบาศเมตรต่อวันซึ่งมากเพียงพอสำหรับการใช้ในการเกษตร ระบบมอเตอร์ปั้มน้ำเป็นแบบไฟฟ้ากระแสตรง 3 เฟส เป็นเทคนิคช่วยลดการกระชากของเมอเตอร์ในการเริ่มสตาร์ท โดยมีชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ โดยรับไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรงจากโซล่าเซลล์หรือกังหันลมขนาด 48 โวลล์ โดยเครื่องควบคุมมีระบบตรวจสอบกำลังผลิตสูงสุด (MPPT) ซึ่งควบคุมนี้ ยังเป็นอุปกรณ์แบ่งจาก 1 เฟสให้เป็น 3 เฟสเพื่อใช้ตรงกับมอเตอร์ปั้มน้ำ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ มีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้ง ข้อดีของระบบนี้คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟฟ้า สำหรับท่านที่สนใจที่จะชมระบบการทำงานของระบบนี้ สามารถชมได้ที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ฯ บริเวณบุ่งตาหลั่ว จังหวัดนครราชสีมา ทางเราหวังว่าระบบดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะประยุกต์และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์ ระบบนี้ไม่สามารถเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปรกติ แต่ระบบนี้จะมีประโยชน์อย่างมากหากใช้ในที่ ที่ไม่มีไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อผู้ใช้รู้จักเลือกใช้

 

กังหันลมขนาด 1000 วัตต์ 48 โวลล์ จำนวน 1 ชุด พร้อมด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 80 วัตต์จำนวน 4 แผงทำเป็นระบบผสมได้อย่างลงตัว

 

แผงโซล่าเซลล์ชนิด Mono crystalline มีอายุใช้งานนานถึง 25 ปีด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์จำนวน 4 แผงต่อแบบอนุกรม 48 โวลล์ วางบนโครงสร้างรับสไตล์เอ็นจินีโอ

 

ภาพนี้แสดงถึงการติดตั้งที่เรียบร้อยดูสวยงามแบบมืออาชีพ โดยทีมวิศวกรของเอ็นจินีโอ

 

ภายในตู้ควบคุม ทางเอ็นจินีโอเน้นเรื่องความเรียบร้อย และเป็นระเบียบให้สมกับคำว่า " มืออาชีพ "

 

บ้านเล็กๆ น่ารัก แข็งแรงสวยงาม สำหรับปั้มน้ำ ขนาดท่อขาออก 2 นิ้ว ปั้มน้ำสามารถทำงานอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดดหรือมีลมพัด

 

ด้านข้างของบ้านเล็กๆ ของปั้มน้ำพลังงานทดแทนออกแบบโดยเอ็นจินีโอ

เมื่อมีแสงแดด ปั้มน้ำก็เริ่มทำงาน เยี่ยมจริงๆ

 

       
       
       

 

ณ ศูนย์สาธิตฯ แห่งนี้นอกจากมีเรื่องพลังงานทดแทนที่สนใจแล้วยังมีการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงการเกษตรเช่น การปลูกข้าว ทำปุ๋ย เลี้ยงปลา เป็นเกษตรแนวเศษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมได้บริเวณ บุ่งตาหลั่ว จังหวัดนครราชสีมา

       
       

 

 

       
               
       
เอ็นจินีโอ Green energy with green solution
       
               
               
               
               

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

76/2 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 76/2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com


คลิ๊ก

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

 
การชำระเงินผ่านธนาคาร
 
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา
กรุงเทพ 390-4-40648-9 เอ็นจินีโอ ออมทรัพย์ ประตูช้างเผือก