Q/A
English

 

ติดตั้งชุดพลังงาน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โดยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาทีมงานเอ็นจินีโอ มีความมุ่งมั่น ขยันที่จะเรียนรู้ จึงทำให้เรามีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน
ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการณ์ทั้งในและนอกประเทศ งานนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่เราชาวเอ็นจินีโอ มีความยินดีที่จะนำเสนอให้แก่แฟนๆ ของเอ็นจินีโอได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา เพื่อหวังว่าเราจะมีส่วนร่วนในการใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ จากที่ผ่านมาจะสังเกตุว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่งได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากบุคคลทั่วไป เนื่องจากไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถเชื่อมต่อเข้าโดยตรงกับระบบสายส่ง และปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็นระบบ Smart grid ซึ่งสามารถตรวจสอบการผลิตและการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำและง่ายต่อการจัดการระบบไฟฟ้าซึ่งต่างประเทศที่พัฒนาส่วนใหญ่ได้นำระบบนี้มาใช้บริหารไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในระบบพลังงานเช่นเดียยวกัน สามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้ได้และสามารถบอกปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดด้วย ทางเอ็นจินีโอได้รับการไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการและนิทัศรรศการ ทรัพยากรไทย ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ในเดือน พฤศจิกายน 2554 ในงานนี้มีหน่วยงานที่สนองพระราชดำริไม่น้อยกว่า 81 หน่วยงาน และกระทรวงต่างๆ สถาบันการศึกษารัฐฯ และเอกชนไม่น้อยกว่า 1,170 แห่ง มีการประชุมวิชาการ และมีผู้เยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเพื่อให้ความรู้กับผู้เยี่ยมชมงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

เอ็นจินีโอเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และเห็นว่าอาจมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานและสนใจเกี่ยวกับทางด้านพลังงาน จึงขอนำรูปบางส่วนมาแสดงเพื่อที่เป็นน้ำจิ้มก่อนจะไปเยี่ยมชมงานจริงในปลายปีนี้ที่ โคราช บ้านเฮา

ก่อนอื่นแนะนำระบบก่อนนะ ระบบนี้ได้ออกแบบเป็น 2 ระบบย่อยคือ ระบบผลิตไฟฟ้าที่เป็นแบบผสมระหว่างกังหันลมและโซล่าเซลล์ไม่เชื่อมต่อสายส่ง หรือที่เรียกว่า ระบบ Stand alone ออกแบบเพื่อเรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานขั้นพื้นฐานและชาร์ทประจุเข้าแบตเตอรี่

แบบชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา แบบไม่เชื่อมต่อสายส่ง

(ทางเราขอสงวนสิทธิแบบไฟฟ้าผู้ที่สนใจจริงๆ สำหรับผู้ต้องการทำเชิงธุรกิจการค้ากรุณาติดต่อ เอ็นจินีโอ)

แบบชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการศึกษา แบบเชื่อมต่อสายส่ง

(ทางเราขอสงวนสิทธิแบบไฟฟ้าผู้ที่สนใจจริงๆ สำหรับผู้ต้องการทำเชิงธุรกิจการค้ากรุณาติดต่อ เอ็นจินีโอ)

เมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมทางเอ็นจินีโอก็แบ่งทีมงานออกเป็น 2 ทีม คือ ทีมแรกเตรียมตู้ควบคุมอยู่ที่สำนักงาน และอีกทีมไปเตรียมงานที่หน้างาน

ตู้ควบคุมขนาด 2.5 เมตร ยาว 6 เมตรถูกขึ้นรูปที่สำนักงาน

 

เมื่อพร้อมแล้วจึงใช้รถขนไปที่จังหวัดนครราชสีมา

 

 

อีกทีมก็ตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 วัตต์จำนวน 3 ตัวและเตรียมทำโครงสร้างสำหรับรองรับแผงโซล่าเซลล์จำนวน 8 กิโลวัตต์

เมื่อตู้มาถึงทางทีมงานเอ็นจินีโอ ก็ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 121 วัตต์ อีกจำนวน 20 แผง กำลังผลิตรวม 2,420 วัตต ์เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในระบบ stand alone นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่สำหรับบังแดด ลดอุณหภูมิภายในตู้ได้เป็นอย่างดี

เมื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาตู้เสร็จแล้ว ด้านล่างแผงมุ่งด้วยหลังคา Metal sheet อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันน้ำฝนที่จะรั่วหรือซึมเข้าในตู้ได้

 

เมื่อทำงานได้สักครู่ฝนก็ตกลงมา แต่ทีมงานเอ็นจินีโอใจยังสู้ ไม่ยอมหลบฝน หวังว่ารอฝนหยุดจะเร่งทำงานต่อทันที

 

วันนี้อากาศร้อน แต่ยังยิ้มได้ ครับ

ช่วยกันติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 121 วัตต์ ก็ประมาณ 68 แผงครับ

หลังจากติดตั้งแผงเสร็จแล้วก็ช่วยกันเดินระบบสายไฟเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบของตู้ควบคุม

ส่วนภายในตู้ควบคุมก็มีอีกส่วนหนึ่งกำลังเดินระบบไฟฟ้าควบคุมอยู่

วิศวกร เอ็นจินีโอกำลังวางแผนเดินไฟ ทำอย่างไรให้งานออกมานอกจะทำงานได้ดีแล้ว สิ่งสำคัญคือความสวยงาม

ระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก วัสดุต้องดี และได้มาตราฐาน การเก็บสายภายในต้องมีระเบียบ และเรียบร้อย

เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาน จึงต้องเก็บสีภายนอกตู้อีกครั้ง

เมื่อถึงเวลา พี่การไฟฟ้าก็มาเชื่อมต่อระบบให้ (เสียวจัง)

ระบบภายในได้ถูกออกแบบอย่างลงตัว การจัดวางที่เหมาะสมช่วยได้มากครับ

เมื่อใส่ชั้นแบตเข้าไปดูไม่ออกเลยครับว่าทั้งหมดอยู่ในตู้ควบคุมเดียวกัน ทุกอย่างเอ็นจินีโอทำได้

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง ฝีมือของเอ็นจินีโอ (วิศวกรไทย 100% จนต่างชาติต้องชม)

 

อินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อสายส่งจากประเทศเยอรมัน มีการแสดงผลที่สวยงาม ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานนี้ (สอบถามข้อมูลจากเอ็ฯจินีโอได้)

 

การตรวจสอบระบบเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญ ทุกอย่างต้องเรียบร้อย

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดไม่เชื่อมต่อสายส่ง ก็ถูกออกแบบและติดตั้งโดยวิศวกร เอ็นจินีโอ ทุกอย่างต้อง เนี๊ยบ

สุดท้ายมีระบบแสดงผลการผลิตไฟฟ้าโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ Energy Smart Grid) พร้อมแล้วที่จะให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมในงาน สิ้นปีนี้

งานเก็บรายละเอียด เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเน้น นอกจากระบบดีแล้ว ความเรียบร้อยของงานก็เป็นสิ่งสำคัญ

 

เสร็จแล้ว ระบบพลังงานสะอาด

อีกมุมหนึ่งของสถานีควบคุม

มุมนี้ก็ดูดี พร้อมสำหรับผู้จะมาเยี่ยมชมงานปลายปีนี้

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด

อีกสักมุมหนึ่ง

หลังจากทำงานมาแรมเดือน พวกเราภูมิใจ พร้อมที่จะไปได้ทั่วประเทศ หากท่านไว้ใจเรา

งานยังไม่จบครับ หลังจากกลับมาสำนักงาน สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือประชุม ทบทวนงานต่างที่เราได้ทำ เพื่อที่จะหาจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงต่อไป

ทุกคนให้ความสนใจที่จะเรียนรู้

ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่ไว้วางใจเราในการติดตั้งระบบชุดพลังงานครั้งนี้

ทางเอ็นจินีโอมีข่าวดีสำหรับแฟน เอ็นจินีโอ ประมาณกลางเดือน พฤศจิกายน 2554 ทางเราจะจัด VIP Energy training and tour by ENGINEO

งานนี้ท่านจะได้เยี่ยมชมดูงานเรียนรู้ เกี่ยวกับพลังงานจากวิศวกรเอ็นจินีโอ ตัวต่อตัว เรียนรู้จริงๆ ปฏิบัติจริง โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องพลังงาน นอกจากนี้ยังพาท่านไปเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ ผลิตไฟฟ้าจากขยะ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย โปรดติดตามรายละเอียดบนเวปไซด์เราเร็วๆนี้

 

 

 
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ 053 222760 หรือมาเยี่ยมชมที่สำนักงานของเราและท่านจะพบกับโลกของพลังงานที่แท้จริง

 

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

76/2 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 76/2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com


คลิ๊ก

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

 
การชำระเงินผ่านธนาคาร
 
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา
กรุงเทพ 390-4-40648-9 เอ็นจินีโอ ออมทรัพย์ ประตูช้างเผือก