Q/A
English

 

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 ในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมที่กรุงเทพฯ เริ่มลดระดับอย่างต่อเนื่อง
แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปเอ็นจินีโอขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ต่อไป บทความนี้ทางเราได้นำสิ่งที่ทุกท่านถามเข้ามามากในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร มีหลายท่านมีข้อสงสัย และอยากทราบเกี่ยวกับระบบสูบน้ำดังกล่าว ปรกติทางเราได้มีการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้ ซึ่งทางเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร หรือหมู่บ้านที่มีความจำเป็นในการใช้น้ำ จึงเลือกนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

การสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำได้หลายวิธี หัวใจสำคัญคือต้องทราบความต้องการในการใช้น้ำต่อวัน และแหล่งน้ำเป็นน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดิน เพื่อที่จะเลือกอุปกรณ์สูบน้ำให้เหมาะสม นอกจากนี้ระดับความสูงของน้ำระหว่างแหล่งน้ำกับสถานที่เก็บน้ำก็มีผลต่อกำลังของเครื่องสูบน้ำด้วย ต้นกำลังของเครื่องสูบน้ำส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ ดังนั้นจึงค่อนข้างยากในการออกแบบใช้งานที่เหมาะสม การออกแบบส่วนใหญ่ต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์พอสมควร (หากออกแบบระบบไม่เหมาะสม ก็ยังสามารถทำงานได้แต่ ปัญหาจุกจิกเยอะ และไม่คงทน) มีหลายครั้งที่นำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์ทเข้าแบตเตอรี่ก่อนและใช้กับระบบสูบน้ำที่มีมอเตอร์กระแสตรง สามารถต่อการใช้กับแบตเตอรี่โดยตรง (แต่ควรจะมีระบบตัดเมื่อแบตเตอรี่อ่อนเพื่อรักษาอายุของแบตเตอรี่ให้ยาวนาน) อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวก็สามารถใช้ใด้กับระบบสูบน้ำที่มีความต้องการน้ำต่อวันไม่มาก และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอายุของแบตเตอรี่ แต่ระบบนี้ก็มีข้อดีคือ สามารถใช้ไฟฟ้าที่เหลือจากระบบสูบน้ำได้ หากเป็นระบบสูบน้ำที่มีความต้องการน้ำต่อวันเป็นจำนวนมากกว่า 5 ลูกบาศเมตรต่อวัน ระบบนี้อาจจะทำงานได้ไม่ดีพอ ทางเอ็นจินีโอจึงขอเสนอเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับการสูบน้ำโดยจำเพาะ และมีชื่อเสียงในโลก มี 2 ยี่ห้อด้วยกันคือ Lorentz จากประเทศเยอรมันนี (เอ็นจินีโอมีจำหน่ายทุกรุ่น) และอีกยี่ห้อเป็นของประเทศ เดนมาร์ค คือ Grondfos ซึ่งทั้งสองยี่ห้อมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป จากที่เราได้จำหน่ายและติดตั้งทั้งสองยี่ห้อทำงานได้ดี มีความคงทน สามารถใช้ในงานเกษตรกรรมได้ และมีหลายที่ใช้เป็นประปาชุมชนในสถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้า ทั้งสองยี่ห้อมีข้อเสียอยู่ข้อเดียวคือราคาแพง แต่ถือว่าคุ้มเมื่อใช้กับระบบสูบน้ำในสถานที่ไม่มีไฟฟ้า

เอ็นจินีโอได้มีโอกาศไปติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรให้กับชุมชน ศูนย์พัฒนาชุมชนผสมผสานแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยเดิมชุมชนแห่งนี้มีระบบสูบน้ำอยู่แล้ว โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ต่ำกว่าระดับกักเก็บน้ำประมาณ 40 เมตร มีระบบสูบน้ำโดยใช้เครื่องยนต์ต้องอาศัยน้ำมันเป็นจำนวน มากในการสูบน้ำในแต่ละเดือน ซึ่งทำให้ไม่คุ้มกับการนำน้ำมาใช้ในเกษตรกรรม ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งชุนลงทุนติดตั้งเพียงครั้งเดียวและสามารถใช้น้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยน้ำมัน ทางเอ็นจินีโอต้องขอขอบคุณทางทางชุมชมเป็นอย่างสูงที่อนุญาติให้เรานำข้อมูลบางส่วนมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

แหล่งน้ำที่เป็นหัวใจของการทำเกษตรกรรม และหล่อเลี้ยงชาวชุมชนแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

รูปถ่ายรถทีมงานติดตั้งพลังงานทดแทนของเอ็นจินีโอ (ถ่ายจากบนถังเก็บน้ำซึ่งมีความสูง 40 เมตรจากระดับแหล่งน้ำ)

 

ถังเก็บน้ำจำนวน 2 ใบแต่ละใบมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 2 เมตร และสูง 8 เมตร

เมื่อทีมงานเอ็นจินีโอถึงหน้างาน ไม่รอช้าเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทันที

เช้าวันใหม่ ทีมติดตั้งไม่รอช้าหลังจากได้ทิศทางที่เหมาะสมแล้ว ก็เริ่มติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 130 วัตต์จำนวน 10 แผง อย่างเป็นระเบียบสวยงาม

 

ท่อน้ำขนาด 1.5 นิ้วเดินจากแหล่งน้ำขึ้นสูงแหล่งเก็บน้ำด้วยความสูง 40 เมตร

ส่วนหนึ่งช่วยกันต่อปั้มน้ำด้วยความหวังการใช้น้ำจากพลังงานธรรมชาติ ปั้มน้ำที่เลือกใช้เป็นยี่ห้อหนึ่งจากประเทศเดนมาร์ค ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติของปั้มน้ำรุ่นนี้สามารถสูบน้ำสูงถึง 100 เมตรเลยทีเดียว เพื่อป้องกันเศษหญ้าเข้าไปติดในตัวปั้ม จึงได้ทำตะแกรงครบตัวปั้มน้ำไว้ถึง 2 ชั้น มั่นใจ หายห่วง

เผลอแป๊บเดียว อีกทีมได้ติดตั้งแผงเสร็จแล้วพร้อมที่จะเดินสายไปยังปั้มสูบน้ำ แล้ว(มืออาชีพจริงๆ)

ภายในตู้ควบคุมก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่ตัวควบคุมและเบรคเก้อร์ Mitsubishi แท้ๆ 2 ตัวเท่านี้ก็สามารถใช้ได้แล้ว (ระบบนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟ)

สัญญาณความพร้อมของทีมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ สบม. ยห. ให้เดินปั้มได้เลย

ทุกอย่างพรัอม เดินเครื่องได้เลย.....

สำเร็จระบบสูบน้ำจากพลังงานสะอาด สามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ระดับความสูง 40 เมตรจากพลังงานแสงอาทิตย์

บอกลา เครื่องสูบน้ำแบบเก่าได้เลย ลาก่อน.....

 

ระบบนี้เป็นระบบสูบน้ำตรงจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการสำรองไฟ ท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที่เอ็นจินีโอ เรามีระบบสูบน้ำให้ท่านเลือกเหมาะสมกับการใช้งานมากมายพร้อมทั้งวิศวกรแนะนำ ให้คำปรึกษาการใช้พลังงานอย่างถูกวิธี ระบบสูบน้ำมีความซับซ้อนเป็นเรื่องยาก แนะนำว่าควรเห็นของจริงจึงสามารถทำความเข้าใจได้โดยไม่ยาก การโทรมาปรึกษาอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นแนะนำเขามาคุยกับเราที่เชียงใหม่ดีกว่า เราจะรอ...

 

 
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ 053 222760 หรือมาเยี่ยมชมที่สำนักงานของเราและท่านจะพบกับโลกของพลังงานที่แท้จริง

 

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

76/2 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 76/2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com


คลิ๊ก

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

 
การชำระเงินผ่านธนาคาร
 
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา
กรุงเทพ 390-4-40648-9 เอ็นจินีโอ ออมทรัพย์ ประตูช้างเผือก