Q/A
English

 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง และระบบผสม ที่สถานปฏิบัติธรรม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


 

เดือนเมษายนเป็นหน้าร้อน และก็ร้อนมากๆจนทำให้จิตรใจไม่ค่อยแจ่มใส จากการสังเกตุจะพบว่าประเทศไทยอากาศแปรปรวนจากปรกติ หน้าร้อนก็จะร้อนมาก หน้าหนาวก็หนาวจนเกิดแม่คะนิ้ง อาจจะเป็นอิทธิพลของก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ธรรมชาติเกิดการขาดสมดุลย์ สาเหตุหนึ่งที่เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น คือการเผาไหม้จากน้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ ที่นำมาผลิตเป็นไฟฟ้า หรือในขบวนการอุตสหกรรม ยานยนต์ หรืออื่นๆอีกมากมาย เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นการผลิตก็ย่อมต้องเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน หากไม่คิดลดการใช้งาน หรือใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีอากาศบริสุทธิให้หายใจก็อาจเป็นไปได้

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางทีมงานเอ็นจินีโอได้เดินทางไปติดตั้งระบบพลังงาน ระบบหนึ่งที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนยอดดอย ทางเดียวกับทางไปถ้ำเชียงดาว ซึ่งเป็นระบบที่น่าสนใจ ทางเราจึงขอนำเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้ศึกษา โดยที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพิ่งเริ่มก่อตั้งประมาณ 3 ปีเศษ ปัจจุบันมีไฟฟ้าแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก (เนื่องจากอยู่ปลายสายส่ง) เดิมมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็น

 

หลังจากที่หลวงพ่อ ดร.สิงห์ทน ได้รับการถวายอินเวอร์เตอร์ขนิดเชื่อมต่อสายส่งมาจากลูกศิตย์ ท่านจึงยากจะติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามความเจตนาของผู้จัดถวาย ดังนั้นท่านจึงให้ทางเอ็นจินีโอเป็นผู้จัดเตรียมชุดอุปกรณ์เพิ่มเติม และนำไปติดตั้งให้ระบบสามารถใช้งานได้

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง จะไม่เหมือนกับระบบผลิตไฟฟ้าปรกติ จะมีความแตกต่างกันตรงที่ระบบนี้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์สามารถป้อนเข้าในระบบไฟฟ้าหลักที่ใช้ปรกติภายในโรงเรือนปรกติได้เลย โดยผ่านเครื่องแปลงไฟหรือที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ ไฟฟ้าดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรือนก่อน หากปริมาณผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟฟ้าจากภายนอกจะเข้ามาชดเชยในส่วนของไฟฟ้าที่ยังขาดอยู่ เช่น ในอาคารใช้ปริมาณไฟฟ้า 1,000 วัตต์ แต่ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผลิตได้เพียง 800 วัตต์ ดังนั้นไฟฟ้าอีก 200 วัตต์ จะมาจากไฟฟ้าของการไฟฟ้า ระบบนี้จะช่วยให้เราจ่ายค่าไฟฟ้าน้อยลง หรืออาจจะขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้า ในกรณีที่จะทำเป็นเชิงธุระกิจ แต่อย่างไรก็ตามระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ พื้นที่จะติดตั้งมีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้หากกรณีเกิดไฟฟ้าดับ ระบบจะตัดโดยอัตโนมัติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและบุคคลอื่น

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าระบบผลิตไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่มากเนื่องจากมีอุปกรณ์น้อยกว่า และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 3-5 ปี ข้อดีของระบบนี้คือเหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีปัญหาเรื่องไฟตกบ่อยๆ ระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลัก และจะทำให้คุณภาพของไฟฟ้าดีขึ้น

เมื่อเราได้ออกแบบและนำเสนอต่อหลวงพ่อเรียบร้อยจึงเริ่มลงมือติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมด้วยระบบ.....

แผงโซล่าเซลล์ขนาด 130 วัตต์ชนิดผลึก (Crystalline) มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ได้ถูกติดตั้งไม่ห่างจากตัวกุฎิ

หลังจากติตั้งเสร็จ พบว่าแม้ไฟฟ้ามีแรงดันเพียง 177VAC ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถป้อนไฟเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหลักได ้

หลังจากติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อย หลวงพ่อมีความต้องการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแหล่งความรู้เรื่องพลังงานให้กับลูกศิษย์ที่มาเยี่ยมจะได้ช่วยกันใช้พลังงานสะอาดต่อไป จากการสังเกตุพบว่าพื้นที่นี้มีลมพัดอยู่ตลอดเวลา น่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานลมด้วย ดังนั้นไม่รอช้าที่จะติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขึ้นอีกหนึ่งชุด

เสากังหันลมสูง 6 เมตรเพียงพอสำหรับการติดตั้งบนเขา

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์ เป็นตัวนำร่อง ในการเรียนรู้พลังงานจากลม

จากหลายบทความที่ผ่านมาจะพบว่าส่วนใหญ่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีรูปแบบคล้ายๆ กับไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพียงแต่ต้องหาพื้นที่ๆเหมาะสม มีลมพัดเกือบตลอดทั้งวัน หรือบางแห่งก็นิยมติดไว้เพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นส่วนใหญ่การติดตั้งกังหันลมในประเทศไทย จะถูกออกแบบเป็นระบบผสมกับพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียมว่าระบบไฮบริจ

ลมดีตลอดทั้งวัน กังหันลมเห็นอยู่บนยอดเขาดูเด่นชัดเจน เป็นสัญลักษณ์ของสำนักสงฆ์นี้เสียแล้ว...

ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้งานได้ดีมากๆ เนื่องจากบนเขาเวลากลางคืนมืดมาก จึงทำให้หลอด LED สว่างมาก

หลอดไฟจะเปิดอัตโนมัติเวลากลางคืน และจะปิดเองเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้น เหมาะกับตามรีสอร์ทต่างๆ ที่ต้องการแสงสว่างแต่ไม่มีคนคอยเปิด- ปิดไฟฟ้า

 

ทุกอย่างเรียบร้อย...... เราหวังว่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ปฎิบัติธรรมแล้วยังเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสู่ชมชนด้วย

มีความกล่าวของบุคคลบางกลุ่มซึ่งเป็นลูกค้าของเอ็นจินีโอ ได้กล่าวกับเราว่า "การติดตั้งระบบพลังงานบริสุทธ์สำหรับศาสตร์ของโหราศาสตร์ว่าด้วยการเสริมสร้างพลังงาน จะเป็นการเสริมพลังให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของอีกด้วย" (อาจจะต้องใช้วิจารญาณ)

ติดตั้งระบบเบรคกังหันลม เพื่อความปลอดภัยในเวลามีพายุ กังหันลมสามารถหยุดการทำงานได้เมื่อทำการยกเบรคเก้อร์ขึ้น

ตรวจสอบเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งเมื่อติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าเสร็จแล้ว ไม่ลืมที่จะทำคู่มือ และวิธีการใช้งานติดไว้เพื่อ สำหรับคนใช้งานจะได้ทำงานได้อย่างสะดวก

หากแฟนๆ เอ็นจินีโอมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับระบบพลังงานสะอาดทุกชนิด สามารถติดต่อได้ที่ 053 - 222760 เราสามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศ

เอ็นจินีโอ มุ่งเน้นคุณภาพงาน ออกแบบและติดตั้งเพื่อให้ได้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด เราใส่ใจทุกรายละเอียด ดูแลท่านให้สมกับที่ท่านไว้ใจเรา

เอ็นจินีโอของขอบคุณ คุณพระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ 053 222760 หรือมาเยี่ยมชมที่สำนักงานของเราและท่านจะพบกับโลกของพลังงานที่แท้จริง

 

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

80 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com