Q/A
English

 

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน


 

วันนี้เรามีงานดีๆ เกี่ยวกับระบบพลังงานสะอาดมาเล่าสู่ แฟนๆ ของ เอ็นจินีโอ เนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมาทางเอ็นจินีโอ ได้มีโอกาสให้ไปติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ณ จังหวัดลำพูน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหญิงที่นักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้จะเป็นนักเรียนที่ไร้ผู้ปกครอง อันเนื่องมาจากเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และได้เสียชีวิตลง ดังนั้นทางโรงเรียนแห่งนี้ นอกจากจะสอนวิชาความรู้ ยังต้องฝึกวิชาชีพต่างให้กับนักเรียน เพื่อที่ว่า นักเรียนจะสามารถดูแลตัวเองได้หลังจากเรียนจบแล้ว

โรงเรียนแห่งนี้จึงมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำการเกษตร เช่นปลูกพืชผัก พืชสวน เลี้ยงไก่ และปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภค และทางโรงเรียนได้มีนโยบายให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้ของต่างๆ อย่างรู้คุณค่า รวมถึงการใช้พลังงาน ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะใช้น้ำจากแม่น้ำที่ใหลผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนมาใช้ในการเกษตรโดยใช้วิธีพลังงานทดแทน

ด้วยความต้องการดังกล่าว เอ็นจินีโอ จึงได้ทำการสำรวจ พบว่า แม่น้ำหน้าโรงเรียนมีระดับต่ำกว่าสันเขื่อนหน้าโรงเรียนประมาณ 7 เมตร และต้องสูบน้ำเป็นระยะทาง 40 เมตร ซึ่งสามารถใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างสบายๆ และผลที่ได้รับน่าพอใจมาก เราจึงขออนุญาตินำสิ่งดี มาแบ่งปันแฟนของเรา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

จากข้อมูลที่ได้รับได้ออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเลือกปั้มน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำอย่างเพียงพอ

ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เลือกใช้กับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นี้

เป็นระบบที่ไม่ต้องการแบตเตอรี่ เมื่อมีแสงแดด ตัวปั้มสามารถทำงานได้โดยตรงกับแผงโซล่าเซลล์ โดยมีระบบแสดงผลการทำงานของระบบสูบน้ำ โดยความสามารถสูบน้ำสามารถทำได้ 70 ลูกบาศเมตรต่อวัน

 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บริเวณสันเขื่อนหน้าโรงเรียน ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 10 แผง ยี่ห้อ ENGINEO

จุ่มปั้มน้ำลงสู่แม่น้ำ

หลังติดตั้งระบบแล้วเสร็จ

ตรวจสอบการทำงานของระบบ

น้ำส่วนหนึ่งได้ถูกถ่ายเทไปยังแปลงนาข้าว

ไม่น่าเชื่อว่าระบบสูบน้ำไม่ใหญ่มากจะให้น้ำได้อย่างเพียงพอ กับการทำเกษตรที่ไม่ใหญ่มาก

น้ำส่วนหนึ่งได้ถูกแบ่งเอาไปเลี้ยงปลา

\

ท่อน้ำขนาด 2 นิ้ว ทำงานวันละ 7-8 ชั่วโมง

เป็นน้ำที่ได้จากระบบสูบน้ำธรรมชาติ เป็นที่ตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ระบบนี้หากเปรียบเทียบกับสูบน้ำโดยใช้น้ำมัน จะสามารถคืนทุนได้เพียงปีกว่าๆ เท่านั้นเอง

หากสนใจระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถติดต่อกับ บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด ได้เลย เรามีประสบการณ์เรื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ มากกว่า 30 โครงการ อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายปั้มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเป็นทางการ เราคือมืออาชีพ.........

 

 

 
 

สนใจสินค้าขอใบเสนอราคาหรือสอบถาม โทร 053-222760, 053-210945-6

สายด่วน ฝ่ายขาย โครงการ

1. วีรญา นาคพนม โทร 081-9800551

2. ทัศณีย์ กันธิมา โทร 084-2221945

3. กมลชนก คำรังษี โทร 083-2005072

 

 

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO Co.,Ltd.

80 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com