Q/A
English

 

ระบบสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบติดตามและเก็บข้อมูล (Mornitoring system) คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

ทีมงานเอ็นจินีโอ ได้รับโอกาส ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่โจทย์ที่ได้รับครั้งนี้ไม่ธรรมดา คือระบบที่ต้องการมิใช่เพียงแต่ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งได้เท่านั้น แต่ต้องการระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆแยกเป็น 3 ชุด

คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แต่ละระบบสามารถเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละชุดกันได้ ซึ่งรวมถึงเก็บข้อมูลต่างๆได้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบการทำงาน ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์อย่างแท้จริง โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ชนิดเชื่อมต่อสายส่งภายในอาคาร จำนวน 3 ชุด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ค่าต่างๆดังนี้
1. มีระบบแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์โครงสร้างยึด พร้อมอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อสายส่งตัวเครื่องสามารถแสดงค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ ชั่วขณะ และค่าไฟฟ้าสะสม จำนวน 3 ชุด
2. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิด้านหลังแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ชุด
3. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิสภาวะทั่วไป จำนวน 3 ชุด
4.อุปกรณ์วัดความเข้มแสง      จำนวน 3 ชุด
5 อุปกรณ์วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์    จำนวน 3 ชุด
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกส่งมาเข้าเครื่องรับสัญญาณ แบบไร้สาย (Wireless) และสามารถเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเก็บข้อมูลไว้บนเวปบราวเซอร์ ซึ่งข้อมูลต่างต้องสามารถดูข้อมูลต่างๆ ผ่านเวปไซด์ได้รูปแบบการทำงานแสดงดังรูปที่

รูประบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งพร้อมระบบติดตามผล ส่งข้อมูลแบบไร้สาย จำนวน 3 กิโลวัตต์ จำนวน 3 ชุด

ก่อนลงมือทำงานสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากสำรวจพื้นที่จริงคือการเขียนไดอะแกรมของระบบบบ ให้ชัดเจน นอกจากไม่ให้ไปผิดแนวทางแล้ว ยังทำให้ทราบว่าต้องใช้อะไรในระบบบ้าง ไดอะแกรมได้ถูกออกแบบดังรูป

ไดอะแกรมการทำงานรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และวัดและมอนิเตอร์ข้อมูล

โครงสร้างรองรับแผงได้ถูกออกแบบให้รับกับรูปแบบโครงหลังคา ทั้ง 3 ชุดถูกติดตั้งในบริเวณเดียวกัน และหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

แผงโซล่าเซลล์ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 3 ชุดถูกติดตั้งเรียบร้อย

ระบบชุดส่งข้อมูลไร้สายได้ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษ โดยทีมวิศวกรของเอ็นจินีโอ เพื่อดึงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ ทั้ง 3 ชุดได้ แก่ค่า การผลิตไฟฟ้าชั่วขณะ การผลิตไฟฟ้ารวม และค่ากระแสและแรงดันต่างๆ โดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านคลื่นวิทยุ ไร้สายไปยังตัวรับข้อมูล ที่ถูกสร้าง ขึ้นเป็นพิเศษ อุปกรณ์ต่างๆ มีหน้าตาดังรูป (กล่องใส่อุปกรณ์นี้ต้องเป็นพลาสติกเท่านั้นเนื่องจากสัญญาณไม่สามารถส่งผ่านโลหะได้)

 

ชุดรับส่งสัญญานและรับส่งข้อมูลไปบน SERVER

>>หน้าจอแสดงผลและรับข้อมูล<<

ตัวโหนดอ่านค่าการผลิตไฟฟ้าของ INVERTER

ตัวโหนดอ่านค่าความเร็วลมและทิศทางลม

ตัวโหนดอ่านค่าอุณหภูมิ

ตัวโหนดอ่านค่าอุณหภูมิใต้แผงและวัดความเข้มแสง

การติดตั้งชุดอ่านค่าต่างๆ ติดตั้งเครื่องวัดลม ทิศทางลม อุณหภุมิต่างๆ พร้อมทั้งความชื้น ของทั้ง 3 ชุด ไว้บริเวณใกล้เคียงกับที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

 

รูปแบบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ความเรียบร้อย ภายในตู้ควบคุมนอกจากอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพ ความสวยงามและเป็นระเบียบก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานระดับมืออาชีพ

ตัวอย่างการแสดงผล เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพียงแค่ป้อนระหัส ก็สามารถดูข้อมูลต่างๆ ได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

แสดงผลการผลิตไฟฟ้า ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิแวดล้อม อุณหภูมิใต้แผงโซล่าเซลล์ ข้อมูลต่างๆ สำคัญในการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังสามารถดูความชื้นได้อีกด้วย หากมีฝนตกก็สามารถดูปริมาณน้ำฝนได้ด้วย

สามารถดูข้อมูลเป็นกราฟได้

เอ็นจินีโอ มีทีมวิศวกรสามารถออกแบบระบบ และสร้างอุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงระบบวัด และแสดงผลข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าเราคือมืออาชีพที่ไม่เคยหยุดการพัฒนา...

 

By ช่างเอก engineo

>>ทีมงานเอ็นจินีโอ มุ่งเน้นคุณภาพทีดี มีบริการที่ฉับไว พัฒนาก้าวไกล พร้อมใจที่จะบริการคุณ ขอบคุณที่ไว้ใจเรา Engineo <<

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ 053 222760 หรือมาเยี่ยมชมที่สำนักงานของเราและท่านจะพบกับโลกของพลังงานที่แท้จริง

สายด่วน

1. วีรญา นาคพนม โทร 081-9800551

2. ทัศณีย์ กันธิมา โทร 084-2221945

3. กมลชนก คำรังษี โทร 083-2005072

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

80 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com