Q/A
English


 

ทีมงานเอ็นจินีโอกรุ๊ป ได้รับรับเกียรติจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ให้เป็นส่วนหนึ่งในของโครงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกิจกรรม "การสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนต้นแบบณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ.2559 ภายในงานอบรมนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ถนัด  เกษประดิษฐผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน และ คุณดำรงศักดิ์           สังวาลย์เงิน   ตัวแทนจาก บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน

โครงการนี้สุดยอดจริงๆ
บรรยากาศภายในห้องอบรม>> ผู้เข้าร่วมงานเยอะจริงๆ

C:\Users\nickwani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3.jpg
ได้รับเกียรติจากคุณปาริชาติ แรงกสิกรท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้เปิดงาน

ต่อด้วยผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวทักทายผู้ร่วมงาน

วิทยากรของเรามาแล้ว ดร.ถนัด เกษประดิษฐ>> บรรยายอย่างเข้มข้น<<<
เรามาดู การจำลองใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กันครับ

มาทบทวนความรู้กันหน่อย>>> มามาตอบคำถามกัน ตอบถูกรับไปเลย**ไฟฉายโซล่าเซลล์

วิทยากรคนถัดไป คุณดำรงศักดิ์  สังวาลย์เงิน>>  มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กันครับ

 


มาชมบรรยากาศข้างนอกกันบ้าง
>>การสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ในครัวเรือน
>>การสาธิตการทำงานของระบบ On-Grid เพื่อช่วยลดค่าไฟการสาธิตระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้เชียวชาญด้านปั๊มสูบน้ำ
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 4 เมตร
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ต่อท่านได้ไม่มากก็น้อย

 

เอ็นจินีโอ มีทีมวิศวกรสามารถออกแบบระบบ และสร้างอุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงระบบวัด และแสดงผลข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าเราคือมืออาชีพที่ไม่เคยหยุดการพัฒนา...

 

By ช่างเอก engineo

>>ทีมงานเอ็นจินีโอ มุ่งเน้นคุณภาพทีดี มีบริการที่ฉับไว พัฒนาก้าวไกล พร้อมใจที่จะบริการคุณ ขอบคุณที่ไว้ใจเรา Engineo <<

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ 053 222760 หรือมาเยี่ยมชมที่สำนักงานของเราและท่านจะพบกับโลกของพลังงานที่แท้จริง

สายด่วน

1. วีรญา นาคพนม โทร 081-9800551

2. ทัศณีย์ กันธิมา โทร 084-2221945

3. กมลชนก คำรังษี โทร 083-2005072

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

80 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com