Q/A
English

 

ร่วมมือพัฒนาป้ายแสดงราคาไร้สายโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 

เอ็นจินีโอได้ร่วมมือกับภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยนเรศร จังหวัดพิษณุโลก วิจัยและพัฒนาป้ายแสดงราคาไร้สายโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นถึงการใช้ระบบไร้สายควบคุมตัวเลขแสดงราคาแบบใช้หลอดไฟ LED เป็นตัวแสดงผล เนื่องจากหลอดไฟ LED ใช้ไฟน้อย นอกจากนี้ยังได้ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามาร่วมด้วย โครงการนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นป้ายบอกราคาต่างๆ เช่นป้ายบอกราคารับซื้อพืชผลทางเกษตร ป้ายบอกราคาทองคำ ป้ายบอกทิศทาง เป็นต้น อย่างไรก็ดี เอ็นจินีโอยังได้งานวิจัยร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกับมหาลัยอีกหลายแห่ง ทั้งนี้เรามุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ของเราเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวต่อไปอย่างยังยืน จึงเอาภาพตัวอย่างมาให้กับแฟนๆ เอ็นจินีโอได้ชมกัน

 

คณะกรรมการ ผู้วิจัยและ ตัวแทนจากเอ็นจินีโอ

บรรยายสรุปผลการวิจัย

ผลงานได้ทำการทดสอบที่บริเวณหน้าตึกภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร

 


-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่น ด้านพลังงาน

หากคุณได้ลองสัมพัสเราแล้วคุณจะพบสิ่งที่คุณค้นหาอยู่ ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานให้กับคุณ เพียงแต่คุณให้โอกาสเรา.............

 

เอ็นจินีโอ Smart energy green solution

 

เอ็นจินีโอ

โชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 053-222760, 053-222570 Fax. 053-222570