Q/A
English

 

ผู้บริหารบริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเทคโนโลีหลอดไฟ LED โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงานในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานและอาคารควบคุม

 

เมื่อที่ 11 และ 12 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสมมนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงานฯ (Refresh PRE) รุ่นที่ 2-3 โดยมีผู้รับผิดชอบพลังงานฯ และ ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ในงานนี้ได้เชิญ ดร.ถนัด เกษประดิษฐ ผู้บริหาร เอ็นจินีโอ จำกัด เป็นผู้บรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีหลอด LED ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าการสมมนาเป็นอย่างมาก โดยได้กล่าวถึง ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ ความคุ้มค่าต่อการลงทุน ข้อดี และข้อเสียในการนำหลอด LED มาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังมีชุดแสดงเปรียบเทียบการใช้พลังงานหลอดมาตราฐานกับหลอด LED เพื่อให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน การสัมมนาจะจัดขึ้น 10 ครั้งทั่วประเทศ โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา และ วันที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิติ้ จังหวัดระยอง หรือผู้สนใจโปรแกรมการสัมมนาสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://refreshpre.ete.eng.cmu.ac.th/#

ภายในงานสัมมนาได้มีการเสวนาเปิดให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาให้คำตอบ ซึ่ง ดร.ถนัด เกษประดิษฐ จาก บริษัทเอ็นจินีโอ เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหลอด LED

ดร.ถนัด เกษประดิษฐ บรรยายเรื่องหลอด LED พร้อมเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ข้อดี และข้อเสียให้กับผู้ร่วมสัมมนาเข้าใจอย่างชัดเจน

การใช้ไฟแสงสว่างกับหลอด LED เปรียบเทียบกับแบบจะ จะ

 

กลุ่มคณะทำงานสัมมนา Refesh PRE

 

บูธเอ็นจินีโอ ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

ภาพแห่งความประทับใจของผู้เข้าร่วมอบรม Refresh PRE ไว้พบกัน........

 

ให้ความสนใจระบบ แสดงผลค่าการใช้พลังงานแบบไร้สายและสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนต่างๆได้อีกด้วย

งานสัมนายังมีการจัดขึ้นอีก ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ฟรี แต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นผู้อยู่ในกลุ่มของผู้รับผิดชอบการใช้พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

 


-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่น ด้านพลังงาน

หากคุณได้ลองสัมพัสเราแล้วคุณจะพบสิ่งที่คุณค้นหาอยู่ ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานให้กับคุณ เพียงแต่คุณให้โอกาสเรา.............

 

เอ็นจินีโอ Smart energy green solution

 

บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด

โชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สำนักงานกรุงเทพมหานคร : 3/12 หมู่ 7 ตำบลลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โทร. 053-222760, 053-222570 Fax. 053-222570