Q/A
English

 

บริษัท เอ็นจินีโอ ออกบูธงานกลยุทธ์การจัดการพลังงานที่ทำให้อาคารและโรงงานได้รับรางวัลระดับอาเซียน

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ทางบริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด โดย ดร.ถนัด เกษประดิษฐ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ธุรกิจพลังงานและนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานเทคโนโลยี โซล่าเซลล์แห่งอนาคต" ในงานกลยุทธ์การจัดการพลังงานที่ทำให้อาคารและโรงงานได้รับรางวัลระดับอาเซียน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ์ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมและผู้สนใจมากกว่า 1,500 คน

ดร.ถนัด ผู้เชียวชาญด้านโซล่าเซลล์ บรรยายหัวข้อ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย โครงการ Solar roof

ได้รับความสนใจและมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายให้แก่รัฐ

ทางบริษัทเอ็นจินีโอจำกัด ได้ออกบูธจำหน่ายของที่ระลึก และขายสินค้าเกี่ยวกับพลังงานทดแทนภายในงานซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

ตอบคำถามไม่ทันเลย....

 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก..............ไว้พบกันหรือเชิญที่สำนักงาน

 


-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่น ด้านพลังงาน

หากคุณได้ลองสัมพัสเราแล้วคุณจะพบสิ่งที่คุณค้นหาอยู่ ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานให้กับคุณ เพียงแต่คุณให้โอกาสเรา.............

 

เอ็นจินีโอ Smart energy green solution

 

บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด

โชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สำนักงานกรุงเทพมหานคร : 3/12 หมู่ 7 ตำบลลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โทร. 053-222760, 053-222570 Fax. 053-222570