Q/A
English

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เยี่ยมชม บริษัทเอ็นจินีโอ

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาทางบริษัทเอ็นจินีโอ มีโอกาสได้ต้องรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังได้รับการบรรยายการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก ดร.ถนัด เกษประดิษฐ ด้วย นอกจากนั้นนักศึกษายังไห้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานน้ำ และพลังงานลม และหลอดไฟ LED อีกด้วย

ดร.ถนัด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา

บรรยายเกี่ยวกับการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าบริษัท...... เราหวังว่าจะใช้ความรู้ที่ได้จากเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 


-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่น ด้านพลังงาน

หากคุณได้ลองสัมพัสเราแล้วคุณจะพบสิ่งที่คุณค้นหาอยู่ ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานให้กับคุณ เพียงแต่คุณให้โอกาสเรา.............

 

เอ็นจินีโอ Smart energy green solution

 

บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด

โชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สำนักงานกรุงเทพมหานคร : 3/12 หมู่ 7 ตำบลลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โทร. 053-222760, 053-222570 Fax. 053-222570