Q/A
English

 

กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนนานาชาติ( International Sustainable Development Studies Institute, ISDSI ) ได้เยี่ยมชมบริษัทเอ็นจินีโอ

 

เมื่อวันพฤหัส 26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาทางบริษัทเอ็นจินีโอ มีโอกาสได้ต้องรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบัณพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้นักศึกษามาจากสถาบันต่างๆในประเทศอเมริกา ซึ่งทางบริษัทเอ็นจินีโอ ได้มีความร่วมมือระหว่าง ISDSI ที่จัดส่งนักศึกษามาฝึกงานกับทางบริษัทมาถึงรุ่นที่ 5 โดยมีคุณลดาวัลย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้กล่าวบรรยายให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก

บรรยายต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอเมริกา

นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สอบถามถึงการดำเนินการ และเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทน

เยี่ยมชมสินค้าภายในร้าน

คุณลดาวัลย์อธิบายสินค้าที่จำหน่ายให้กับผู้สนใจ

ถ่ายรูปที่ระลึก....

ก่อนลา....รูปนี้เป็นที่ระลึก

มีหลายท่านสอบถามว่าเหตุใดจึงมีชาวต่างชาติมาฝึกงาน และดูงานจากเรา คำตอบคือเราไม่ใช้ร้านจำหน่ายสินค้าพลังงานทดแทนธรรมดา แต่เรามีการพัฒนาและวิจัยสินค้ารวมถึงหาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาซึ่งประโยขน์กับผู้ใช้และเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ มีงานหลายชิ้นที่เราไม่ได้นำมาแสดงซึ่งมั่นใจว่าเห็นแล้วต้องทึ่ง งานประดิษฐ์บางงานเราทำได้ไม่แพ้ต่างชาติ เรารับทำต้นแบบให้กับหลายๆบริษัทต่างๆจนได้รับการยอมรับจากลูกค้าและนักวิชาการเป็นอย่างดี.. เราหวังว่าท่านจะเป็นลูกค้าเราคนต่อไป...เอ็นจินีโอ


-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความมุ่งมั่น ด้านพลังงาน

หากคุณได้ลองสัมพัสเราแล้วคุณจะพบสิ่งที่คุณค้นหาอยู่ ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานให้กับคุณ เพียงแต่คุณให้โอกาสเรา.............

 

เอ็นจินีโอ Smart energy green solution

 

บริษัท เอ็นจินีโอ จำกัด

โชว์รูม : 80 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สำนักงานกรุงเทพมหานคร : 3/12 หมู่ 7 ตำบลลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โทร. 053-222760, 053-222570 Fax. 053-222570