ที่มา / เป้าหมาย
ทีมงาน
ผลงาน
ผลิตภัณฑ์
แผนที่
 
 
 
สินค้าสั่งประกอบ

ชุดถังหมักครัวเรือน 500 ลิตร

 

การทดลองที่น่าสนใจ

หุ้งข้าวโดยหม้อหุงข้าวไบโอแก๊ส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับไบโอแก๊สเป็นสินค้านวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนโดยมุ่งเน้นถึงการนำไปใช้ได้จริงในระดับครัวเรือนถึงระดับประเทศ โดยมุ่งถึงพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก ได้แก่พลังงานงานจากก๊าซชีวภาพ ที่ได้จากมูลสัตว์หรือขยะเหลือใช้ พลังงานจากชีวมวล และพลังงานทดแทนชนิดอื่นๆ โดยนอกจากมีสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆแล้วยังมี ทีมวิศวกร ออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไบโอแก๊ส ในระดับครัวเรือน ชุมชน รวมถึงระดับอุตสาหกรรม

ไวปไซด์อยู่ในระหว่างการสร้าง มีสินค้าและอุปกรณ์จำนวนมากยังไม่ได้ขึ้นเวปไซด์ กรุณาติดต่อสอบถาม ทางเราจะทะยอยนำขึ้นเวปไซด์
 
สินค้ายอดนิยม
        
   แนะนำระบบไบโอแก๊ซ (ครัวเรือน)
 
เตาไบโอแก๊ส
ออกแบบมาใช้กับไบโอแก๊สโดยจำเพาะ มีระบบจุดเตา ใช้งานง่าย แก๊สออกสม่ำเสมอ สามารถเร่งหรือลดไฟได้
 
หม้อหุงข้าวไบโอแก๊ส
 นวัตกรรมไบโอแก๊ส ปัจจุบันสามารถใช้แก๊สที่ได้จากการหมักจากมูลสัตว์หรือเศษอาหารเหลือใช้นำมา
ใช้หุงข้าวได้ด้วย
 
ตะเกียงไบโอแก๊ส
 
สามารถนำแก๊สที่ได้จากการหมักมาผลิตแสงสว่างได้ด้วยตะเกียงไบโอแก๊ส
 
เครื่องทำน้ำอุ่นไบโอแก๊ส
 
สามารถทำน้ำอุปโภค บริโภคให้อุ่นได้โดยใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไบโอแก๊สโดยจำเพาะ
 

 

 

 

 

 

 
สินค้าที่น่าสนใจ


มิเตอร์วัดไบโอแก๊ส


เตาไบโอแก๊สใหญ่


เกจวัดแรงดันไบโอแก๊ส

 


ปั้มเพิ่มแรงดันไบโอแก๊ส

สินค้าน่าสนใจ


วาว์ลลดแรงดันก๊าซ


ลดซัลเฟอร์พร้อมเกจวัดแรงดันลดซัลเฟอร์ไม่มีเกจวัดไบโอแก๊สฮีทเตอร์
สินค้าน่าสนใจ

สินค้าน่าสนใจสินค้าน่าสนใจ

ติดต่อ :

1. วีรญา นาคพนม โทร 081-9800551

2. ทัศณีย์ กันธิมา โทร 084-2221945

3. กมลชนก คำรังษี โทร 083-2005072

e-mail: engineothailand@hotmail.com
engineo_marketing@hotmail.com

 

 


 
เงื่อนไขการใช้การสั่งซื้อและการชำระเงิน Copyright © 2012 Renewable Energy Innovation Co.,Ltd. All rights