Q/A
English

 

ระบบเติมอากาศแบบนาโนบับเบิ้ล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

การฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ใน คู คลอง หรือ บ่อน้ำที่ไม่มีการไหลเวียนของน้ำ อาจจะก่อให้เกิดปัญหา ทำให้คุณภาพน้ำไม่ดี และเป็นที่มาของน้ำขุ่น และเน่าเสียในที่สุด โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า การทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นนั้น ต้องมีขบวนการเติม ออกซิเจน หรืออากาศเข้าไปในน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ ซึ่งมีหลายวิธีที่จะสามารถทำได้ ที่เห็นทั่วๆไป ก็คือการใช้ใบพัดตีน้ำเพื่อให้เกิดฟอง หรือใช้เครื่องใบพัดขับน้ำเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำ บางครั้งอาจจะเห็น เป็นปั้มลม อัดอากาศผ่าน หัวกำหนิดฟอง ก็สามารถทำได้

จากหลักการดังกล่าว บริษัท เอ็นจินีโอ จึงมีความคิดว่า เป็นเรื่องที่ดีหาก สามารถทำ ฟองไอ ให้มีขนาดเล็กมาก ระดับไมโคร หรือระดับนาโน ก็จะยิ่งทำให้น้ำ มีคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นได้ จึงทำการศึกษาการผลิตฟองอากาศขนาดเล็ก โดยร่วมกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิ้ล มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา เพื่อออกแบบ และผลิตเครื่องผลิตฟองไอชนาดเล็ก โดยมีหลักการ

Ultra-Fine Bubble/Nano Bubble (UFB) คือ ฟองก๊าซที่มีขนาด 50 -200 ? โดยฟองอัลตร้าไฟนาโนบับเบิ้ลที่มีขนาด มากกว่า 50 จะลอยช้าๆขึ้นสู่ผิวน้ำหรือของเหลว ในระหว่างการลอยขึ้นก๊าซจะละลายเข้าสู่น้ำหรือของเหลว ฟองที่มีขนาด 50 ลงมาจะยุบตัวและละลายเข้าสู่น้ำจนหมด กรณีที่น้ำหรือของเหลวนั้นมีสารอิเลค โตไลต์ (electrolyte) ฟองไมโครบับเบิ้ลจะมีประจุลบ ล้อมรอบ ระหว่างผิวสัมผัสระหว่าง ( interface)ก๊าซกับ น้ำ โดยฟองอัลตร้าไฟนาโนบับเบิ้ลจะมีค่า zeta potential ประมาณ -40 mV เมื่อฟองอัลตร้าไฟนาโนบับเบิ้ลยุบตัวลงจะเกิด ปรากฏการณ์ salting-out ที่ท้าให้แรงตึงผิวเท่ากับ แรงไฟฟ้าป้องกันไม่ให้ก๊าซละลายจนหมด แต่จะคงตัวเป็น ฟองขนาดนาโนเมตรที่เรียกว่า Nano-bubble และคงตัวอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน

 

หลักการกำหนิด ฟองไอขนาดเล็ก

จากข้อดีดังกล่าวระบบฟองอัลตร้าไฟนาโนบับเบิ้ล ใช้ได้ดีในการบ้าบัดน้ำเสีย ด้วยจุดเด่นในด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการละลายของอากาศ ด้วยคุณสมบัติในด้านการมีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก มีความดันของก๊าซสูง และมีเวลาอยู่ในน้ำได้นาน ท้าให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทสูงกว่าการเติมอากาศแบบทั่วไป ระบบการผลิตฟองไอน้ำขนาดเล็กจะใช้ระปั้มน้ำขับดันผ่านหัว เติมอากาศ  และมีชุดควบคุมเพื่อสามารถปรับอากาศให้ได้ขนาดของฟองไอที่เหมาะสม ซึ่งปั้มน้ำที่นำมาใช้ เป็นปั้มน้ำประสิทธิภาพสูง มีระบบรองรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ติดตามแรงดันแสงอาทิตย์ (Maximum power point tracking) ในตัวปั้มน้ำ เมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าที่ได้จะถูกส่งตรงไปยังตัวปั้มน้ำประสิทธิภาพสูง เมื่อปั้มทำงานแรงดันปั้มจะไปขับหัวเวนจูรี่เพื่อผลิตฟองไอฟองอัลตร้าไฟนาโนบับเบิ้ลปล่อยไปยัง บ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำ

อย่างไรก็ตาม ระบบผลิตฟองไอขนาดเล็กต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้กับปั้มและมอเตอร์ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทางบริษัท เอ็นจินีโอ จึงร่วมออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ขับปั้มน้ำสำหรับกำหนิดฟองไอระดับเล็กโดยตรง โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า นอกจากไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้ารายเดือน ยังสะดวกต่อการติดตั้งเคลื่อนย้าย ใช้งานได้กับทุกแห่งโดยมิต้องกังวลเรื่องไฟฟ้าเลย

จากสิ่งดีๆ ที่ทางทีมงาน เอ็นจินีโอ ได้ทำให้เกิดประโยชน์ จึงนำรูปภาพบางส่วนของงานติดตั้งและทดสอบ มาแบ่งปันให้กับแฟนๆ ของเอ็นจินีโอ ได้ชมกัน หากท่านใดสนใจ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นนี้พร้อมจำหน่ายแล้ว สามารถติดต่อมาได้เลยครับ

 

การออกแแบบ ระบบผลิตฟองไอด้วยนาโนบับเบิ้ล ใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

หมดปัญหาเรื่อง ค่าไฟฟ้ารายเดือนและสะดวกต่อการติดตั้ง

เริ่มนำไปทดสอบกันเลย

วางลงไปในน้ำ จำนวน 5 ชุด ปรกติ 1 ชุดจะเหมาะสมกับพื้นที่ประมาณ 1 ไร่

ติดตั้งเรียบร้อย เป็นนวัฒตกรรม ที่ืถือว่านำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว

ตักน้ำตัวอย่างที่ได้จากหลัง เครื่องเติมอากาศแบบนาโนบับเบิ้ล สามารถสังเกตุเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำ มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องกำหนิอฟองไอ นาโนบับเบิ้ล มอเตอร์ขับปั้มขนาด 1400 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ขนาด 1500 วัตต์ ติดตั้งบนทุ่นลอย สามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และหรือ ไฟฟ้า 220Vac จากการไฟฟ้า

ทางบริษัท เอ็นจินีโอ ต้องขอขอบคุณทีมงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ร่วมกันพัฒนาสิ่งดีให้เกิดประโยชน์ ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามได้เลยครับ

 

รายละเอียด คุณลักษณะจำเพาะ สามารถดาวโหลด ตรงนี้

 

 

สามารถติดตั้งได้โดยไม่ยาก เรารู้จักใช้พลังงานที่มีอยู่ให้คุ้มค่า มีปัญหาแวะมาปรึกษาเราที่ เอ็นจินีโอ ที่นี่มีคำตอบ

เอ็นจินีโอ มุ่งเน้นคุณภาพงาน ออกแบบและติดตั้งเพื่อให้ได้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด เราใส่ใจทุกรายละเอียด ดูแลท่านให้สมกับที่ท่านไว้ใจเรา

เอ็นจินีโอของขอบคุณ ทุกท่านที่ให้โอกาสเรามา ณ โอกาสนี้

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ 053 222760 หรือมาเยี่ยมชมที่สำนักงานของเราและท่านจะพบกับโลกของพลังงานที่แท้จริง

สายด่วน

1. วีรญา นาคพนม โทร 081-9800551

2. ทัศณีย์ กันธิมา โทร 084-2221945

3. กมลชนก คำรังษี โทร 083-2005072

 

 

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO CO.,LTD

84 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

สำนักงาน : 84 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com