Q/A
English

ชุดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้พบว่าการเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์กับอุปกรณ์ที่เหมาะสมนั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากในอดีตการใช้โซล่าเซลล์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก เราจึงลดปัญหาในการเลือกใช้
แผงโซล่าเซลล์เหล่านี้ด้วยการจัดชุดอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละความต้องการ เช่น ชุด SHL01 เหมาะกับการใช้งานที่ง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือพกพา ไม่ต้องการแสงสว่างหลายจุด เป็นต้น ดังนั้น "เอ็นจินีโอ" จึงขอเสนอ "ชุดโซล่าเซ็ต" (SOLAR SET) ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ขนาดแผง 5W จนถึงขนาด 130W ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน หรือหากต้องการเป็นระบบ สามารถติดต่อมาได้ที่ "เอ็นจินีโอ" เราพร้อมจะให้คำปรึกษา
 
แผงทุกแผงในชุดที่จัดให้ทางเรารับประกันว่าวัตต์เต็มทุกแผง เป็นแผงที่มีคุณภาพ เกรด A ได้รับการยอมรับในระดับสากล
อุปกรณ์การชาร์ทที่ได้มาตราฐาน ISO 9001-2000
 
 

SHL 01

Model-SHL01

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 5 วัตต์ ชนิด Mono- Crystalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุ 12V4A 1 เครื่อง
- แบตเตอรี่ แบบแห้ง (ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น) ชนิด Free maintenance 12V 9AH 1 ลูก
- หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 10W12VDC 1 หลอด

- แถมสายไฟพร้อมขั้ว

การใช้งาน

สามารถเปิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 10วัตต์ 12V DC จำนวน 1 หลอด ได้นานประมาณ 1 ชั่วโมง
SHL02

Model-SHL02

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์ ชนิด Mono-Crystalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุ 12V4A 1 เครื่อง
- แบตเตอรี่ แบบแห้ง (ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น) ชนิด Free maintenance 12V 9AH 1 ลูก
- หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 10W12VDC 1 หลอด
- แถมสายไฟพร้อมขั้ว


การใช้งาน

สามารถเปิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 10วัตต์ 12V DC จำนวน 1 หลอด พร้อมกัน ได้นานประมาณ 2 ชั่วโมง
SHL03
Model-SHL03

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 20 วัตต์ ชนิด Mono-Crystalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุ 12V4A 1 แผง
- แบตเตอรี่ แบบแห้ง (ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น) ชนิด Free maintenance 12V 12AH 1 ลูก
- หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 10W12VDC 2 หลอด

- แถมสายไฟพร้อมขั้ว

การใช้งาน

สามารถเปิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 10วัตต์ 12V DC จำนวน 2 หลอด พร้อมกันได้นานประมาณ 2 ชั่วโมง
SHL04
Model-SHL04

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 30 วัตต์ ชนิด Mono-Crystalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุ 12V4A 1 เครื่อง
- แบตเตอรี่ แบบแห้ง (ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น) ชนิด Free maintenance 12V 26AH 1 ลูก
- หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 10W12VDC 2 หลอด

- แถมสายไฟพร้อมขั้ว

การใช้งาน

สามารถเปิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 10วัตต์ 12V DC จำนวน 2 หลอด พร้อมกันได้นานประมาณ 4-5 ชั่วโมง
   

SHL05/1

 

Model-SHL05/1

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ ชนิด Mono-Crystalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุ 12V4A 1 เครื่อง
- แบตเตอรี่ แบบแห้ง (ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น) ชนิด Free maintenance 12V 33AH 1 ลูก
- หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 10W12VDC 2 หลอด

- แถมสายไฟพร้อมขั้ว

การใช้งาน

สามารถเปิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 10วัตต์ 12V DC จำนวน 2 หลอด พร้อมกันได้นานประมาณ 6 ชั่วโมง

 

SHL05/2

 

 

Model-SHL05/2

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ ชนิด Mono- Crystalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัวเดียวกัน 12V10A 1 เครื่อง
- แบตเตอรี่ แบบแห้ง (ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น) ชนิด Free maintenance 12V 33AH 1 ลูก

- แถมสายไฟพร้อมขั้ว


การใช้งาน

สามารถเปิดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 10วัตต์ 12V DC จำนวน 2 หลอด ได้นานประมาณ 6 ชั่วโมง

* หมายเหตุ: สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 220V AC ได้ถึง 150 วัตต์ เหมาะกับอุปกรณ์ส่องสว่าง
เช่น หลอดไฟ ชาร์จโทรศัพท์มือถือ และระยะเวลาการใช้งาน ขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ

   
SHL06
Model-SHL06 (220V AC OUTPUT)

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ ชนิด Mono-Crystalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัวเดียวกัน 12V10A 1 เครื่อง
- แบตเตอรี่ ชนิด Deep cycle ขนาด 12V 80AH 1 ลูก

- รวมสายไฟพร้อมขั้วและขายึดแผง ชนิดตั้งพื้น


อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน

1. โทรทัศน์ 14 นิ้ว 1 เครื่อง
2. หลอดไฟ 2 หลอด

* หมายเหตุ: สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 220V AC ได้ถึง 150 วัตต์
   
SHL07
Model-SHL07 (220V AC OUTPUT)

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 120 วัตต์ ชนิด Poly- Crytalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัวเดียวกัน 12V10A 1 เครื่อง
- แบตเตอรี่ ชนิด Deep cycle ขนาด 12V 125AH 1 ลูก

- รวมสายไฟขั้วและขายึดแผง ชนิดตั้งพื้น

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน

1. โทรทัศน์ 14 นิ้ว 1 เครื่อง
2. หลอดไฟ 2-4 หลอด
* หมายเหตุ: สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 220V AC ได้ถึง 150 วัตต์
   
SHL08
Model-SHL08 (220V AC OUTPUT)

อุปกรณ์
- แผงโซล่าเซลล์ 130 วัตต์ ชนิด Poly- Crytalline Silicon 1 แผง
- เครื่องชาร์ทประจุพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัวเดียวกัน 12V10A 1 เครื่อง
- แบตเตอรี่ ชนิด Deep cycle ขนาด 12V 125AH 1 ลูก

- รวมสายไฟขั้วและขายึดแผง ชนิดตั้งพื้น

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน

1. โทรทัศน์ 14 นิ้ว 1 เครื่อง
2. หลอดไฟ 2-4 หลอด
* หมายเหตุ: สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 220V AC ได้ถึง 150 วัตต์


ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

76/2 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 76/2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com


คลิ๊ก

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

 
การชำระเงินผ่านธนาคาร
 
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา
กรุงเทพ 390-4-40648-9 เอ็นจินีโอ ออมทรัพย์ ประตูช้างเผือก