ค้นหา
 
ที่มา / เป้าหมาย
ทีมงาน
ผลงาน
ผลิตภัณฑ์
แผนที่
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา / เป้าหมาย
ที่มา
       กรีนเอ็นเนอร์จีคอร์เปอเรชั่น   เราก่อตั้งเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการคิดค้นและพัฒนางานวิจัยต่างๆ ให้สามารถ ทำการตลาดได้ และ ช่วยให้ใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับ ทางด้านพลังงานทดแทน ต่างๆทั้งนักวิจัยหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ทางเอ็นจินีโอ เน้นการนำไปใช้งานได้จริง และเพิ่มมูลค่าของงาน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เกิด การพัฒนา ทางด้านพลังงาน เชิงประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด  
เป้าหมายและนโยบาย
คัดสรรสินคุณภาพ ได้มาตราฐาน
นำเข้าสินค้าเอง
บริหารสินค้าคงคัลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลิตสินค้าที่สามารถผลิตได้เอง
ลดการพึ่งพาการนำเข้าอย่างไม่จำเป็น
คำนวนออกแบบถูกต้อง
คำนวนออกแบบถูกต้อง.
ตรวจสอบคุณภาพ 100%
สามารถสืบย้อนกลับสินค้าได้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่งสินค้าถูกต้องฉับไว
จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความั่นใจด้านพลังงาน
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
ตอบแทนสู่สังคม
   
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional ออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เว็บไซต์ โฮสติ้ง โดเมนเนม
Buy Cheap Viagra
เงื่อนไขการใช้การสั่งซื้อและการชำระเงิน Copyright © 2008 Green Energy Co.,Ltd. All rights