Q/A
English
   
 
 
 
 
 

 


 
 

เดอะโซลูชั่น เป็นหัวข้อใหม่เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมากที่ติดต่อกับทางเอ็นจินีโอ และมีหลายๆปัญหาที่ทางเอ็นจินีโอคิดว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจระบบอนุรักษ์พลังงานจึงนำตัวอย่างผลงานที่เอ็นจินีโอทำพร้อมการแก้ไขปัญหาโดยทีมงานของเอ็นจินีโอ ทั้งนี้ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาทางด้านพลังงานทุกระบบไม่ว่าระบบเล็กหรือระบบใหญ่ ยินให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศไทยต่อไป (อย่าลืมติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเอ็นจินีโอนะ)

 

 

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโซล่ารูฟ บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (พหลโยธิน)

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ห่างไกล

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน

ผลิตพืชผลการเกษตรต้นแบบด้วยพลังงานสะอาด

ติดตั้งชุดสาธิตพลังงานทดแทนพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ติดตั้งโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการหลวง 7 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ติดตั้งชุดพลังงาน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เทคโนโยลีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

 

ติดตั้งไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงงาน บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (เกตเวย)์

 

ติดตั้งไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3,000 วัตต์ ที่ป่าสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ชุดสาธิตกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 กิโลวัตต์ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนธานี) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สถานีอนามัยบ้านแม่ชา ตำบลบ้านนาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดตั้งชุดเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน บริเวณอาคารอนุรักษ์พลังงาน เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี

 

ระบบพลังงานทดแทนโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

 

ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกังหันลมและโซล่าเซลล์ที่สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บุ่งตาหลั่ว จังหวัดนครราชสีมา
(Windmill with solar power system )

 

ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานลม
(Windmill & solar hybrid system for water pump )

 

ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์
(Windmill & solar hybrid system)

 

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์ จำนวน 3 ตัวที่เขาค้อ จังหวัดเพรชบูรณ์

 

เอ็นจินีโอติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง ที่กองบังคับกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2,000 วัตต์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและจ่ายไฟให้กับห้องดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2,600 วัตต์เพื่อใช้กับไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 


 

 

 

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
รูปตัวอย่างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ตามโครงการโซล่ารูฟ ณ สถานีบริการน้ำมัน บางจาก
่ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ห่างไกล สำหรับประปาหมู่บ้าน
่ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร และบรรเทาภัยแล้ง
่ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสถานีชาร์ทรถจักรยานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อสายส่ง และระบบผสม ที่สถานปฏิบัติธรรม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมสำหรับไฟแสงสว่างแนวรั้ว
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานและสำรองไฟฟ้าในระดับครัวเรือน
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบอิสระขนาด 2.18 กิโลวัตต์ โรงเรียนแม่แพหลวง
โครงการต้นแบบ ผลิตพืชผลการเกษตรต้นแบบด้วยพลังงานสะอาด
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรสำหรับชุมชน
ติดตั้งโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการหลวง 7 แห่ง
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งานพลังงานที่งานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
ติดตั้งชุดพลังงาน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ติดตั้งระบบสื่อการสอน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช

 

 

 

 

 

ดาวโหลดแผนที่มาเอ็นจินีโอ

All of products can be delivery to anyplace in the world

We able speak in English please contact by Phone or Email

ENGINEO LTD., PART

76/2 (opposite Bangkok bank) Changphuk Road, Sriphoom, Muang district, Chiang Mai 50200 Thailand

Tel. 66 53 222760,66 53 222570, 66 86 6736880 Fax. 66 53 222570 email; engineothailand@hotmail.com

เอ็นจินีโอโชว์รูม : 76/2 ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
สำนักงาน : 199/586 ม.9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-222760, 053 222570, 086-6736880 Fax. 053-222570

e-mail: engineothailand@hotmail.com

คลิ๊ก

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร